Vertellersgilde

Jordy Roeten web.jpg

Het Vertellersgilde is een initiatief van De Verhalenboot, en richt zich op het opleiden van jonge professionele vertellers via het leerling-gezel-meesterprincipe. Jonge vertellers vanaf 13 jaar stromen het gilde in, om vervolgens door pure praktijkscholing het ambacht van verhalenvertellen onder de knie te krijgen. Gildeleden worden geselecteerd door de artistieke leiding. De leerlingen worden geworven in het VO- en MBO-onderwijs. De gezellen zijn deels al opgeleid door De Verhalenboot. Ook zij-instromers kunnen, als gezel, deel gaan uitmaken van het Vertellersgilde. 

  

Waarom verhalenvertellen? 


Storytelling is vanaf het begin der mensheid toegepast om te vermaken, normen en waarden over te dragen, dilemma’s in het leven te verkennen, een brug te slaan tussen mensen van allerlei culturen, leeftijden en overtuigingen. Orale overleveringen van duizenden jaren oud, kunnen tot op de dag van vandaag een gevoelige snaar raken, inzicht geven, een blik werpen in de geschiedenis die het fundament vormt voor ons allen. Vertellen ligt aan de basis van het hedendaags theater en deelt een gezamenlijke oorsprong met het lied en de poëzie, de journalistiek en geschiedschrijving.

 

 

Het Vertellersgilde werkt nauw samen met Festivalplatform Festivalplatform Zwolle Unlimited, om haar verhalenvertellers podiumkansen te bieden. 

 

 


HANDIG VOOR NIEUWE VERTELLERS