logo2019_schrijversvakschool_groningen.jpg

 

 

  

De Schrijversvakschool in Zwolle is onderdeel van Schrijversvakschool Groningen/Noord-Nederland en verzorgt de schrijfblokken op niveau één. Dat betekent: schrijftechnieken A en B, proza, poëzie, essay, toneel en scenario. Hieronder het aanbod in Zwolle. Wordt een vak ook in Deventer aangeboden, dan zie je dat hieronder vermeld. 

 

DE VAKKEN DIE JE KUNT VOLGEN: 

  

14|06 Kennismakingsles Schrijversvakschool

14|06 Kennismakingsles Schrijversvakschool

Kom een avond schrijven tijdens de open les van de Schrijversvakschool in Zwolle. Oriënteer je op het aanbod en op jouw mogelijkheden om met schrijven te beginnen of verder te gaan. » Lees meer

15|2 Schrijftechnieken A

15|2 Schrijftechnieken A

In schrijftechnieken A gaat het om de ontwikkeling van je creativiteit bij het schrijven - om basispricipes als het inzetten van je zintuigen, gedachten, gevoelens en associaties; verwonderingsmomenten, het geven en ontvangen van feedback. Het gaat om het… » Lees meer

15|02 - Schrijftechnieken B

15|02 - Schrijftechnieken B

Schrijftechnieken B is ingedeeld in de literaire genres proza, poëzie, essay, toneel, en scenario. Het oefenen van schrijftechnieken is gekoppeld aan die genres. Door deze indeling word je gestimuleerd om je blik te verbreden en genre-overschrijdend te de… » Lees meer

15|2 Toneel I

15|2 Toneel I

Je wilt nadenken over en werken aan een theatrale tekst en het idee, het gevoel, de situatie of de personages van waaruit de tekst vertrekt. Opties voor structuur, taal en dialogen, personages en beelden worden aangedragen en besproken. Doel is die theatr… » Lees meer

Poëzie I

Poëzie I

Door te experimenteren met je taalgebruik, associatievermogen en muzikaliteit, met beeldspraak en met betekenislagen wordt de zeggingskracht van je gedichten vergroot. De schrijfdocent geeft impulsen om je taalregister uit te breiden, van rondeel tot vrij… » Lees meer

Proza I

Proza I

Je werkt aan het hele traject, van idee tot (een herschreven versie van) een afgerond kort verhaal door te werken aan intrige, structuur, vorm, thema en compositie. Beschrijving, dialoog, personages, perspectief, metafoor: om je verhaal te schrijven heb j… » Lees meer

Scenario I

Scenario I

Een scenario met literaire kwaliteiten dat ook dient als handleiding voor o.a. regisseur, producent en acteurs stelt naast inhoudelijke, hoge ambachtelijke eisen. Volg in Zwolle scenario op niveau 1. » Lees meer

Essay I

Essay I

Essay is het genre dat balanceert tussen fictie en non-fictie. Het literaire essay kan gaan over ieder onderwerp en is als een wandeling zonder kaart: een zoektocht, met de fascinatie van de schrijver als gids. Omwegen en zijpaden zijn deel van de route. … » Lees meer

logo_schrijversvakschool_groningen-groot.gif

 

PRAKTISCHE INFO
(je wordt doorgestuurd naar de website van de school zelf)

 

Lesgeld 

Docenten  

Lesdata

Inschrijven