Programma

 

16|1 Vertellen (Basiscursus)

16|1 Vertellen (Basiscursus)

In deze training komen de grondbeginselen van het verhalen vertellen aan de orde: verhaalstructuren, associatie- en fantasietraining, beeldend vertellen, presentatie en vertellen vanuit perspectief. » Bekijk deze maand

26|1 en 8|6 Schrijven (Info/Open les)

26|1 en 8|6 Schrijven (Info/Open les)

Kom een avond schrijven tijdens de open les van de Schrijversvakschool in Zwolle. Oriënteer je op het aanbod en op jouw mogelijkheden om met schrijven te beginnen of verder te gaan. » Bekijk deze maand

16|2 Schrijven (Schrijftechnieken A)

16|2 Schrijven (Schrijftechnieken A)

In schrijftechnieken A gaat het om de ontwikkeling van je creativiteit bij het schrijven - om basispricipes als het inzetten van je zintuigen, gedachten, gevoelens en associaties; verwonderingsmomenten, het geven en ontvangen van feedback. Het gaat om het experiment, om de oefening. » Bekijk deze maand

16|2 Schrijven (Schrijftechnieken B)

16|2 Schrijven (Schrijftechnieken B)

Schrijftechnieken B is ingedeeld in de literaire genres proza, poëzie, essay, toneel, en scenario. Het oefenen van schrijftechnieken is gekoppeld aan die genres. Door deze indeling word je gestimuleerd om je blik te verbreden en genre-overschrijdend te denken en te werken. » Bekijk deze maand

6|3 Schrijven (Poëzie I)

6|3 Schrijven (Poëzie I)

Door te experimenteren met je taalgebruik, associatievermogen en muzikaliteit, met beeldspraak en met betekenislagen wordt de zeggingskracht van je gedichten vergroot. De docent geeft impulsen om je taalregister uit te breiden, van rondeel tot vrij vers en van sonnet tot prozagedicht. NB Het definitieve aantal lessen hangt af van het aantal studenten. » Bekijk deze maand

6|4-8|4 Tellers, Tales and Tradition (three day event, The Sapphire Staff)

6|4-8|4 Tellers, Tales and Tradition (three day event, The Sapphire Staff)

Tellers, Tales and Tradition is a magnificent chance to get to know this oral tradition that flourished during a vast amount of years in the ‘Low Countries’. Shonaleigh is one of Europe’s leading storytellers. She carries thousands of oral stories from the Jewish tradition and shares their magic, mystery and wisdom with audiences around the world. » Bekijk deze maand

7|4 The Sapphire Staff (public performance of Tellers, Tales and Tradition)

7|4 The Sapphire Staff (public performance of Tellers, Tales and Tradition)

"An ancient warlord is looking for three objects that will give him possession of all the kingdoms of the world. Only two can stop him: a young man who’s Grandfather was cursed to be half eagle half man, and a young woman who holds the last secret of Eve’s three beautiful daughters!" » Bekijk deze maand

26|1 en 8|6 Schrijven (Info/Open les)

26|1 en 8|6 Schrijven (Info/Open les)

Kom een avond schrijven tijdens de open les van de Schrijversvakschool in Zwolle. Oriënteer je op het aanbod en op jouw mogelijkheden om met schrijven te beginnen of verder te gaan. » Bekijk deze maand