Programma

 

02|02 Kennismakingsles Schrijversvakschool

02|02 Kennismakingsles Schrijversvakschool

Kom een avond schrijven tijdens de open les van de Schrijversvakschool in Zwolle. Oriënteer je op het aanbod en op jouw mogelijkheden om met schrijven te beginnen of verder te gaan. » Bekijk deze maand

16|2 Poëzie I

16|2 Poëzie I

Door te experimenteren met je taalgebruik, associatievermogen en muzikaliteit, met beeldspraak en met betekenislagen wordt de zeggingskracht van je gedichten vergroot. De schrijfdocent geeft impulsen om je taalregister uit te breiden, van rondeel tot vrij vers en van sonnet tot prozagedicht. NB Het definitieve aantal lessen hangt af van het aantal studenten. » Bekijk deze maand

16|2 Schrijftechnieken A

16|2 Schrijftechnieken A

In schrijftechnieken A gaat het om de ontwikkeling van je creativiteit bij het schrijven - om basispricipes als het inzetten van je zintuigen, gedachten, gevoelens en associaties; verwonderingsmomenten, het geven en ontvangen van feedback. Het gaat om het experiment, om de oefening. » Bekijk deze maand

SEPT '22 - Schrijftechnieken B

SEPT '22 - Schrijftechnieken B

Schrijftechnieken B is ingedeeld in de literaire genres proza, poëzie, essay, toneel, en scenario. Het oefenen van schrijftechnieken is gekoppeld aan die genres. Door deze indeling word je gestimuleerd om je blik te verbreden en genre-overschrijdend te denken en te werken. » Bekijk deze maand

12|10-14|10 Tellers, Tales and Tradition (three day event, Tobias and the Snow Tear)

12|10-14|10 Tellers, Tales and Tradition (three day event, Tobias and the Snow Tear)

Tellers, Tales and Tradition is a magnificent chance to get to know this oral tradition that flourished during a vast amount of years in the ‘Low Countries’. Shonaleigh is one of Europe’s leading storytellers. She carries thousands of oral stories from the Jewish tradition and shares their magic, mystery and wisdom with audiences around the world. » Bekijk deze maand

14|10 Tobias and the Snow Tear (public performance of Tellers, Tales and Tradition)

14|10 Tobias and the Snow Tear (public performance of Tellers, Tales and Tradition)

"From the darkness came the Firewolf, a creature formed from the soul of one who has sinned so utterly against humanity that they are doomed to walk the world in this form." » Bekijk deze maand